Haags Belang - Web Slider v22022022

Wie zijn wij

1. Abdoel Haryouli

2. Hasan Küçük

3. Safroella Mahawat Khan

4. Zeinab Mohamad

5. Ahmed El Hadioui

6. Mustafa Demir (Ayhan)

7. Aneta Wasilewska

8. Kadir Erkoç

9. Ali Ibrahim

10. Marcin Pietrzyk

11. Abderrahim Abgar

Voorwoord Lijsttrekker

Den Haag wordt gekenmerkt door haar veelzijdigheid en diversiteit. Het Binnenhof, De Schilderswijk, Scheveningen, het Vredespaleis. Het is de charme van Den Haag. Den Haag heeft helaas ook een andere kant. Door de sterke segregatie, kansenongelijkheid en de groeiende kloof tussen het stadhuis en de burger leven bewoners en bevolkingsgroepen vaak langs elkaar heen en is er vaak geen gemene deler die inwoners verbindt. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe door allerlei problemen de afstand tussen de burger en het IJspaleis (stadhuis) groter is geworden. Of het nou gaat om leefbaarheidsproblemen in met name de kwetsbare wijken, de afsluiting van de Schilderswijk, de plannen om woningen te slopen in Zuidwest of bewoners in Scheveningen die overlast hebben door dagjesmensen en toeristen, telkens zien we onbegrip en een stadsbestuur dat nauwelijks in staat is problemen op te lossen.

Den Haag staat de aankomende jaren voor belangrijke uitdagingen. Er wordt een financieel tekort verwacht van 19 miljoen euro per jaar. We zien heel veel Hagenaars die geen betaalbare woning kunnen vinden. Bewoners die in armoede leven. Dakloosheid die toeneemt. Grote problemen bij jeugdzorg en WMO. Een groot lerarentekort. Wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. Winkelstraten die kampen met leegstand en verloedering. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de grote gevolgen van de coronacrisis die onze samenleving al twee jaar in de greep houdt.

We zijn er trots op de internationale stad van vrede & recht te zijn, met talloze internationale organisaties. Terwijl Den Haag volop inzet om nog meer internationale organisaties en expats aan te trekken, is er weinig oog voor de vaak erbarmelijke omstandigheden waaronder die andere groep ‘internationals’ moeten werken en wonen: de arbeidsmigranten. We hebben de brand in de Wouwermanstraat gezien, waar wonder boven wonder geen doden of gewonden vielen. We zien nog steeds daglonerspraktijken in Schilderswijk en Transvaal.

Haags Belang vindt dat het anders kan en moet. Door betere keuzes te maken willen we ervoor zorgen dat mensen zich beter gehoord voelen, meer zeggenschap hebben over wat er in hun straat, buurt of wijk gebeurt, welvaart eerlijker wordt verdeeld en iedereen in de stad meedoet.

Waar Haags Belang voor staat

Goed en betaalbaar wonen

 • Bij nieuwbouw 40% sociale huurwoningen
 • Aanpak schimmelwoningen
 • Subsidie ventilatie woningen Vaillantlaan en Neherkade
 • Slopen van woningen alleen bij voldoende draagvlak en terugkeergarantie

Participatie en een dienstbare gemeente

 • Meer inspraak bewoners bij belangrijke ontwikkelingen
 • (Hogere) wijkbudgetten voor alle wijken
 • Stadsdeelskantoren heropenen

Leefbare stad

 • Meer geld naar bestrijding van afvalproblemen
 • Speciale afvalbestrijding-coördinatoren in wijken
 • Boetes afvaldumpingen gaan omhoog
 • Meer investeren in voorzieningen buitenruimte
 • Meer moestuinen

Bereikbare stad

 • Wegafsluitingen Hoefkade en Parallelweg terugdraaien
 • Gratis openbaar vervoer kinderen tot 12 jaar
 • Meer en betere parkeervoorzieningen
 • Parkeertarieven omlaag & bezoekersuren verhogen

Eerlijke energietransitie

 • Budgetten duurzaamheid eerlijk verdelen over wijken
 • Fonds voor isoleren woningen
 • Geen warmteleiding door Moerwijk en Transvaal
 • Vergroenen van versteende wijken
 • Zonnepanelen voor iedereen

Goed onderwijs

 • Huiswerkbegeleiding en bijles voor iedereen
 • Actieplan tegen onder advisering en voortijdig schoolverlaten
 • Meer stageplekken

Inclusieve samenleving

 • Actieplan anti-discriminatie
 • Eeuwigdurende grafrust
 • Toegankelijke stad voor iedereen

Goede zorg

 • Meer geld naar jeugdzorg & WMO
 • Uitbreiding pakket collectieve zorgverzekering minima
 • Cultuursensitieve zorg
 • Menselijke maat voorop

Sterk Midden- en kleinbedrijf (MKB)

 • Opknappen winkelstraten kwetsbare wijken
 • Minder regels (kleine) ondernemers
 • Regeling nadeelcompensatie wegwerkzaamheden versoepelen

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via de onderstaande contactformulier of per mail via info@haagsbelang.nl