Haags Belang
Hoe is allemaal begonnen

Ontstaan Haags Belang

De lokale politieke partij Haags Belang is ontstaan. Een partij die strijdt voor rechtvaardigheid, meer sociale cohesie en eerlijke verdeling van de welvaart.

2021
img

Gemeenteraadsverkiezingen

Haags Belang doet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en haalt 1860 stemmen (halve zetel). In een aantal Haagse wijken de vijfde partij geworden.

2022
img
Wij zijn
Haags Belang!
img

Iedereen doet mee

Haags Belang is een lokale politieke partij die in december 2021 is ontstaan. Haags Belang zet zich in om de sociale cohesie en rechtvaardigheid in onze stad te vergroten en de (kansen)ongelijkheid en segregatie te verkleinen. Wij zetten ons in voor de belangen van alle inwoners van Den Haag. Iedereen in onze stad moet mee kunnen doen.

Den Haag wordt gekenmerkt door haar veelzijdigheid en diversiteit. Het Binnenhof, De Schilderswijk, Scheveningen, het Vredespaleis. Het is de charme van Den Haag. Den Haag heeft helaas ook een andere kant.

Door de sterke segregatie, kansenongelijkheid en de groeiende kloof tussen het stadhuis en de burger leven bewoners en bevolkingsgroepen vaak langs elkaar heen en is er vaak geen gemene deler die inwoners verbindt.

De afgelopen jaren hebben we gezien hoe door allerlei problemen de afstand tussen de burger en het IJspaleis (stadhuis) groter is geworden. Dit hebben we onder andere kunnen zien aan de dramatische lage opkomst tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

about
img
authour png

Eerlijke verdeling van welvaart

Abdoel Haryouli

Oprichter

Haags Belang vindt dat het anders kan en moet. Door betere keuzes te maken willen we ervoor zorgen dat mensen zich beter gehoord voelen, meer zeggenschap hebben over wat er in hun straat, buurt of wijk gebeurt, welvaart eerlijker wordt verdeeld en iedereen in de stad meedoet.

In maart 2022 deden wij mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Ondanks dat de partij op dat moment slechts een paar maanden bestond, is het ons gelukt om maar liefst 1860 stemmen te halen. Goed voor ongeveer een halve zetel. In een aantal wijken werden wij de vijfde partij en haalden we meer stemmen dan gevestigde partijen die al jarenlang de stad besturen!